Extra Nieuwsbrief Achthuizen juli 2020

Extra Nieuwsbrief Achthuizen juli 2020
Verkeer/N498

Zoals in de laatste nieuwsbrief van mei/juni genoemd:
Rotonde
De aanleg is in volle gang. We zouden daar nog uitleg over krijgen, echter dit is niet (meer)
gelukt. Nog steeds is, ook ons, niet duidelijk welk doel deze grote investering nu
rechtvaardigt. In ieder geval is de aanpak verkeersvriendelijk gerealiseerd, de doorstroom
loopt naar wens.

Extra Nieuwsbrief Achthuizen juli 2020
error: