Fraudebericht via e-mail over SVHW

Er is momenteel een frauduleuze e-mail in omloop. Deze e-mail lijkt van SVHW afkomstig maar dit is zeker niet het geval. De verzenders dreigen met beslaglegging indien u niet overgaat tot betaling op het rekeningnummer LU326133820019489309. Ga zeker NIET over tot betaling! Deze e-mail is niet van SVHW afkomstig. SVHW zal nooit aanmaningen en/of dwangbevelen per e-mail naar u toesturen.

Hieronder een voorbeeld van het frauduleuze bericht. Bij twijfel over de echtheid van e-mails/brieven kunt u bellen met ons klantcontact center op telefoonnummer 0186 577 222.

Van: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling <deridder.vwh@gmail.com>

Onderwerp: SVHW – Aanslag waterschapsbelasting en rioolheffing 2019

Datum: 7 februari 2020 om 10:32:12 CET

Antwoord aan: svhw.nl@outlook.com

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

7 februari 2020, Klaaswaal

Geachte heer, mevrouw,

U heeft Uw aanslag waterschapsbelasting en rioolheffing 2019 niet (volledig) betaald. Daarom ontvangt U nu een aanmaning.

Specificatie

Bedrag aanslag                 €139,52

Ontvangen kwijtschelding €    0,00

Vermindering ontheffing    €    0,00

————————————————————-

Openstaand bedrag          €139,52

Kosten aanmaning            €    7,00

————————————————————-

Totaal te betalen                €146,52

Betalen

Maakt U het nog openstaande bedrag van €146,52 binnen 14 dagen, na dagtekening van deze aanmaning, over op rekeningnummer LU326133820019489309 ten name van SVHW. Vermeld in uw omschrijving uw aanslagnummer: 44102578.

Heeft U betaald na 21 januari, maar voor de datum van deze aanmaning? Dan hebben wij deze betaling nog niet in onze administratie verwerkt en kunt U deze aanmaning als niet verzonden beschouwen.

Voorkom extra kosten en verdere invorderingsmaatregelen

Betaald U de aanmaning niet op tijd? Dan volgt er een dwangbevel. De kosten hiervan bedragen minimaal 43 euro (Artikel 3 van de Kostenwet).

Wanneer U het dwangbevel niet betaald, kunnen wij een vordering doen op uw inkomen, uw uitkering of uw pensioen. Daarnaast kunnen wij de belastingdeurwaarder opdracht geven om beslag te leggen op uw inkomen, uw banktegoeden en uw bezittingen. Dit brengt voor U extra kosten met zich mee.

Hoogachtend,

Dhr. R. Veenendaal

Invorderingsambtenaar

SVHW