Geschiedenis van Achthuizen

Geschiedenis

In oude archieven wordt Achthuizen soms genoemd als gehucht nabij Ooltgensplaat. De naam Achthuizen zou afkomstig zijn van een gebouw dat in het dorp stond en uit acht huizen bestond, bedoeld voor landarbeiders uit Noord-Brabant. Veel van die Brabantse seizoenarbeiders bleven op deze plek wonen. Dit verklaart waarom het dorp grotendeels katholiek was en nog steeds is.

Sinds 2013 hoort het dorp bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Tot 1966, toen het onderdeel werd van de gemeente Oostflakkee, had Achthuizen een bijzondere positie omdat het twee burgemeestershad. Het dorp werd doorsneden door een dijk. De ene kant van de dijk hoorde bij Ooltgensplaat en de andere kant bij Den Bommel. Het dorp heeft daardoor ook nooit een eigen wapen gehad. Achthuizen is een typisch plattelandsdorpje, waar iedereen elkaar nog kent. Het bijzondere is dat het dorp vanuit de lucht gezien de vorm van een acht heeft.

De rooms-katholieke kerk, Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, neemt een prominente plaats in binnen de kleine kern. De kerk is gebouwd in 1846 omdat de dichtstbijzijnde katholieke kerk in Oude-Tonge stond. Dat was toch zo een anderhalf tot twee uur lopen. In 1865 kwam ook het nonnenklooster der Fransiscanessen erbij. De zusters gaven katholiek onderwijs. Bij de evacuatie in 1944 zijn alle zusters vertrokken en niet meer teruggekeerd. Het klooster doet nu dienst als woonhuis. Ten oosten van de kerk ligt de begraafplaats. Aan de westzijde is de oorspronkelijke pastoorswoning aan de kerk gebouwd.

Geboren in Achthuizen

·         Toine van Peperstraten, sportjournalist

·         Koos Moerenhout, wielrenner

 

Over de geschiedenis van Achthuizen is weinig bekend. In oude archieven wordt het enige malen genoemd als een gehucht dat bij de gemeente Ooltgensplaat hoorde. Waarschijnlijk is het ontstaan rond het jaar 1526 toen de Bommelse polder en de polder Galathce met elkaar verbonden werden. Op de hoek die daardoor ontstond zou het huidige dorp Achthuizen zijn ontstaan.

De overlevering vertelt dat de naam Achthuizen afkomstig is van een gebouwtje. Dat bestond uit acht woninkjes van elk dezelfde vorm. Het gebouwtje zou neergezet zijn door een landbouwer om de seizoenarbeiders, die uit Noord-Brabant hier naar toe kwamen om te werken, te laten bivakkeren. Veel van die Brabantse seizoenarbeiders bleven op deze plek wonen. Dit verklaart waarom het dorp grotendeels katholiek was en nog steeds is.

Achthuizen behoort sinds 1966 bij de gemeente Oostflakkee. Daarvoor had Achthuizen de bijzondere positie omdat het twee burgemeesters had. Het dorp werd doorsneden door een dijk. De ene kant van de dijk hoorde bij Ooltgensplaat en de andere kant bij Den Bommel. Het dorp heeft daardoor ook nooit een eigen wapen gehad. Achthuizen is een typisch plattelandsdorpje, waar iedereen elkaar nog kent. Het bijzondere is dat het dorp vanuit de lucht gezien de vorm van een acht heeft.
De Rooms-Katholieke Kerk, OLV ten Hemelopneming, neemt een prominente plaats in binnen de kleine kern. De kerk is gebouwd in 1846 omdat de dichtstbijzijnde Katholieke Kerk in Oude Tonge stond.
Dat was toch zo’n anderhalf tot twee uur lopen. In 1865 kwam ook het klooster der Fransiscanessen erbij. De zusters gaven katholiek onderwijs.
Bij de evacuatie in 1944 zijn alle zusters vertrokken en niet meer teruggekeerd.
Het klooster doet nu dienst als woonhuis. Ten oosten van de kerk ligt de begraafplaats. Aan de westzijde is de oorspronkelijke pastoorswoning aan de kerk gebouwd.
Straten in Achthuizen

Achthuizensedijk, Beatrixstraat, Bloemstraat, Bloksedijk, Blokseweg, Bommelsedijk, Galatheseweg, Grote Bloksedijk, Heintjesweg, Kerkstraat, Klimopstraat, Kloosterstraat, Krammerdijk, Kruisweg, Lageweg, Langstraat, Lesje, Nieuwe Bloksedijk, Pastoor van Luenenstraat, Pastoriestraat, Patronaatstraat, Polderstraat, Schaapsweg, Schoolstraat, Tramdijk, Veldzicht, Vroonweg.

Achthuizen

is een klein dorpje dat gelegen is op het eiland Goeree Overflakkee

Over de geschiedenis van Achthuizen is weinig bekend.
In oude archieven wordt het enige malen genoemd als een gehucht dat bij de gemeente Ooltgensplaat hoorde.
Waarschijnlijk is het ontstaan rond het jaar 1526 toen de Bommelse Polder en de Polder Galathée met elkaar verbonden werden.
Op de “hoek” die daardoor ontstond zou het huidige dorp Achthuizen zijn ontstaan.

Acht woningen
De overlevering vertelt dat de naam Achthuizen afkomstig zou zijn van een gebouwtje dat zo verdeeld was, dat het bestond uit acht woninkjes met ieder dezelfde vorm.
Het gebouwtje zou neergezet zijn door een landbouwer om de seizoenarbeiders, die uit Noord-Brabant hier naar toe kwamen om te werken, te laten bivakkeren.
Veel van die Brabantse seizoenarbeiders bleven op deze plek wonen.
Dit verklaart waarom het dorp grotendeels katholiek was en nog steeds is.

Achthuizen behoort sinds 1966 bij de gemeente Oostflakkee.
Daarvoor had Achthuizen de bijzondere positie dat het twee burgemeesters had.
Het dorp werd doorsneden door een dijk.
De ene kant van de dijk behoorde bij Ooltgensplaat en de andere kant bij Den Bommel. Achthuizen heeft daardoor ook nooit een eigen wapen gehad.
Achthuizen is een typisch plattelandsdorpje, waar iedereen elkaar nog kent.
Het grappige is dat het dorp vanuit de lucht gezien, echt de vorm heeft van een acht.

De kerk

Deze mooie kerk werd gebouwd in 1845, het is een Waterstaatkerk ,die vervolgens plan van de regering werd gebouwd
De kerk is op 9 november 1846 in gebruik genomen .
De kosten hiervan waren fl. 29.500,-
De kerk had nog geen luifel boven de deur,maar wel een drie hoekige latei met klok,de latei hebben ze inmiddels verwijderd..

op de foto het Maria kapelletje ,die is gebouwd in mei 1938 

Pastoor L.J. Weve ,geboren op 3 maart 1853 in Den Haag
Hij was pastoor van Achthuizen van 1869 tot 1906.
Toen werd op 13 juli 1897 het nieuwe Renaissance altaar ingewijd, een kostbaar iets in de gewone kale kerk .
Gedirende zijn werkzaamheden hier werden er 4 lokalen voor de school aangebouwd.

Een hoop jongens tussen de 7 en 12 jaar hielpen net zoals t nu nog gebeurd,de pastoor bij de H.Mis in de kerk .Zij worden misdienaar genoemd.

Zij waren misdienaren rond 1924.
Geen van beiden werd priester,
Maar kozen voor een ander vak

 Klooster Achthuizen (1865)

Aan de oostzijde van het overwegend protestantse Goeree-Overflakkee – aan de kant van Brabant – woont al geruime tijd een grote populatie katholieken. Halverwege de negentiende eeuw groeide Achthuizen uit van een buurtschap tot een klein dorp, compleet met een korenmolen, RK-kerk en een klooster waar de kinderen naar school gingen.