Het is extreem droog, maar er is voldoende water

Artikel geplaatst op: 25-7-2018 www.eilandennieuws.nl

GOEREE-OVERFLAKKEE – “Deze droogteperiode is uitzonderlijk. Het is de meest droge periode ooit sinds start van de metingen in 1935. De vorige meest droge periode was in 1976,” legt woordvoerder Dirk Timmers van Waterschap Hollandse uit. Op de foto van Jan Grinwis rijdt de tractor in een wolk van stof tijdens werkzaamheden op een droog stuk akkerland bij Ouddorp.

Door Martijn de Bonte

Er is momenteel voldoende zoet water beschikbaar voor Goeree-Overflakkee, dat water wordt ingelaten vanuit de Oude Maas, het Spui en het Haringvliet. Er is op dit moment dus geen dreiging van een verbod op het beregenen van gewassen, zoals in andere delen van het land. Om er voor te zorgen dat er voldoende water in de sloten en kanalen staat om de gewassen te beregenen zet het Waterschap mobiele pompen in. Deze pompen staan bij de Jillesweg in Goedereede, de Stoofweg in Ouddorp en achter de haven van Ouddorp. Deze pompen zorgen voor extra aanvoer van water. Vanwege blauwalg in het Volkerak is de inlaat Galathee ten zuiden van Ooltgensplaat gesloten. Sloten in deze polders worden vanaf nu gevuld via een alternatieve route via gemaal Den Bommel. Het waterpeil in de sloten staat op dit moment hoger dan normaal, zodat agrariërs voldoende water hebben om de gewassen water te geven. De waterstanden zijn vastgelegd in het peilbesluit, momenteel zitten de standen aan de bovenkant van de marges van het peilbesluit.

Stevigheid van de dijken

Het Waterschap is niet alleen verantwoordelijk voor het water in de sloten, maar ook voor de dijken die het eiland beschermen tegen de rivieren. Het gras op de dijken zorgt ervoor dat de dijk bestendig is tegen erosie bij hoge waterstanden en neerslag. Schapen helpen daarbij en grazen het gras kort, waardoor de grasmat stevig blijft. Vanwege de droogte wordt het gras op de dijken momenteel geel en droog. Bij droog gras beginnen de schapen met het opeten van de wortels van het gras en daardoor wordt de grasmat minder robuust. Daarom gaan de mensen van het Waterschap de dijken nu inspecteren en worden er indien nodig maatregelen genomen.