Keersluis Ooltgensplaat weer volledig geopend (04-10-2017)

Vanaf 25 september 2017 was de keersluis bij Ooltgensplaat beperkt geopend vanwege de aanwezigheid van blauwalg in het Volkerak-Zoommeer. De concentratie van blauwalg is inmiddels sterk afgenomen. Daarom heeft de gemeente besloten om de keersluis bij Ooltgensplaat weer open te stellen.