Nieuwsbrief Achthuizen mei/juni 2020 Dorpsraad Achthuizen

Corona – het gaat weer wat beter

De afgelopen weken zijn verschillende initiatieven genomen om het thuis zitten wat te

verzachten. Het laatste dat passeerde waren de tasjes met leuke spulletjes voor alle alleenstaande 70+ inwoners. Het was mogelijk gemaakt door verschillende partijen in onze gemeente. In

Achthuizen zijn ze, heel veilig, uitgedeeld door Margreet van Kempen, Jos de Jonge, Danielle Langbroek en dorpsraadlid Piet Bakelaar. Er waren  rond de 80 tasjes uit te delen. Dus dat was te overzien. We hopen dat u het gewaardeerd heeft!

Het is ook fijn dat de scholen weer de kinderen mogen ontvangen! De zoektocht is nu een

nieuw balans te vinden tussen thuis en school. Net als met thuiswerken en naar het werk toe

gaan. We hebben de kans een nieuwe inrichting te bedenken. Want niet de wereld is

veranderd, de inrichting is aangepast!

 

Glasvezel voortgang

We hebben nu op verschillende fronten gezien dat het vernieuwen van de datalijnen van

belang kan zijn. Het net genoemde thuiswerken vraagt heel veel meer datasnelheid. Ook de

kinderen die, waar ook op school, meer achter de computer moeten en de snelle

ontwikkeling van TV kijken via netwerken stelt ook grotere eisen. Maar we hebben het ook

al een keer gehad over de noodzaak Langer Thuis te faciliteren. Glasvezel is hier een

belangrijk hulpmiddel! De afgelopen weken, 1 van de dorpsraadleden is werkzaam in de

(ouderen-) zorg, is een duidelijke toename te zien van inzet digitale middelen. Dat is heel

hard nodig om een verantwoorde (zorg-) toekomst te kunnen realiseren. De dorpsraad heeft

het college (via een van de politieke partijen) gevraagd naar de stand van zaken aangaande

glasvezel aanleg. Het blijkt dat in juni wordt gestart met de aanleg ergens op het eiland.

 

Naar aanleiding van de laatste Dorpsbijeenkomst

Nu wordt de opmerking nog wel eens gebruikt dat de toezeggingen gedaan in enig

bijeenkomst toch niet worden nagekomen. We hebben even gekeken wat er gevraagd is in

de laatste bewonersavond. Parkeren en overlast kraantje kruispunt. We kunnen als dorpsraad zeggen dat we erg tevreden kunnen zijn, alles is nagelopen e/o actie op gezet. Het kraantje was snel weg, de wethouder is, zoals beloofd, op werkbezoek geweest en het parkeren op een perceeltje niet gebruikt groen is in gang gezet! Dat is toch een mooi resultaat!

 

Corona laat ons niet stilzitten!

We hebben als Dorpsraad natuurlijk niet stilgezeten de afgelopen weken. We zijn, op veilige

wijze, weer bij elkaar geweest en hebben een lijst aan actiepunten doorgenomen. We

hebben van diverse kanten de vraag gekregen de bloembakken weer terug te laten komen. We

hebben hier een offerte voor opgevraagd en gaan ze voor de zomer nog realiseren.

Ook vinden we dat we ons dorp  met meer trots mogen profileren. Het gaat om de

inhoud, maar we mogen ook laten zien dat we er zijn. We zijn voornemens bij de entrees van het dorp vlaggenmasten te plaatsen. We wilde graag het wapen van Achthuizen

kunnen laten schitteren. Echter, er blijkt geen wapen te zijn zo bleek  bij navraag. Ook het

historisch museum kon ons niets laten zien! Het wordt tijd dat ook Achthuizen haar identiteit

kan uitbeelden. We komen hier nog op terug!

 

vrachtverkeer

We hebben navraag gedaan over het vrachtverkeer dat straks volgens een bordenroute

moet gaan rijden. We hebben de eis dat het dorp afgesloten wordt voor doorgaand vrachtverkeer. Voor de polder hebben we ook een aantal wensen. Natuurlijk moeten de bedrijven ontsloten blijven. Er moet wel het maximale gedaan worden om een goed  werk/bedrijf en woon-/leefklimaat te creëren waar iedereen in harmonie in kan functioneren. De gemeente en het waterschap komen zo snel als mogelijk weer op de lijn zoals beloofd!

 

Rotonde

De aanleg is in volle gang. We zouden daar nog uitleg over krijgen, echter dit is niet (meer)

gelukt. Nog steeds is, ook ons, niet duidelijk welk doel deze grote investering van bijna 2 miljoen euro nu rechtvaardigt. In ieder geval is de aanpak verkeersvriendelijk gerealiseerd, de doorstroom

loopt naar wens.

 

Bouw woningen

En ook dat is van start gegaan aan de Zandweg. De uitritten zijn aangelegd. En ook het

bouwrijp maken verloopt in hoog tempo. Voor we het weten kunnen we weer een aantal

nieuwe bewoners verwelkomen, in de nieuwe woningen of in de woningen die vrij komen!

 

Woonplek ouderen

We zijn ook benaderd mee te denken over de realisatie van een gebouw voor ouderen met een woonarrangement. Dat arrangement zou het mogelijk moeten maken

met zorg te kunnen blijven wonen in Achthuizen. Dat spreekt ons zeer aan en we hebben

onze volle medewerking hieraan toegezegd. Immers, als ouderen veilig en desgewenst

verzorgd kunnen wonen, komen ook weer woningen vrij voor jongeren en zijn we goed bezig

de doorstroming te ondersteunen en daarmee ook de mogelijkheid jongeren te behouden!

 

Recreatie in Achthuizen – een impuls voor nieuwe faciliteiten?

Misschien merkt u het, nog, niet, maar er gebeurt ook in de polder steeds meer. Zo is de

opkomst van recreatie steeds duidelijker. Er zijn, zeker, 4 plekken waar een B&B actief is.

Afgelopen week is door een van de B&B’s uitbreiding aangevraagd bijvoorbeeld, het loopt

dus goed.

Ook gaat binnenkort een mini-camping van start. Het unieke is dat ook mensen met een

(lichte) dementie hier terecht zouden kunnen! Dat is in Nederland nog niet eerder

gerealiseerd. Omdat in Achthuizen het aantal ondernemers nog beperkt is, is het goed dat

ook hier uitbreiding op komt. Immers, het levert werkgelegenheid en bedrijvigheid op dat

juist voor onze inwoners van nut kan zijn! We hebben niet de wens Ouddorp te worden,

maar we weten ook dat het goed is voor het dorp, de garage, de loodgieter, de detailhandel

en horeca bijvoorbeeld.

We zijn ook gevraagd voor een interview over recreatie op Oost Flakkee. We

hebben de unieke punten en kansen genoemd zoals, de ‘binnen-strandjes’ (als deze echt aandacht

krijgen en schoon worden zijn ze een USP (unique selling point)), de natuurspeeltuin en de horeca. De prachtige natura2000 fietsroute langs het Volkerak met zijn (voor rooien behouden) 1100 bijzondere bomenrij vol bijzondere dieren!

 

-Achthuizen het kleinste dorp, de grootste ambitie!-

mei/juni 2020

 

vragen, opmerkingen of tips mail ons: dorpsraadachthuizen@gmail.com