Ondanks regenval kans op botulisme

Ondanks regenval kans op botulisme

Ondanks de regenval kan er de komende weken botulisme voorkomen in het oppervlaktewater. Er is te weinig water om te kunnen doorspoelen: de enige maatregel die helpt tegen botulisme. Daarom, veiligheid voorop.

Wat is botulisme? 
Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voor komt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20 graden en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij een giftige stof (botuline) af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk. Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor dieren, is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd.

Wat merkt u ervan als zwemmer?
Voor mensen vormt botulisme in zwemwater ook een gevaar. Niet zozeer vanwege de botuline, maar vanwege de kans op besmetting door allerlei andere ziekteverwekkers die in de rottende kadavers voorkomen. Botulisme bij mensen is zeer zeldzaam. De symptomen zijn in eerste instantie misselijkheid, overgeven, moeheid, duizelig, droge mond en buikklachten. Daarna dubbel of wazig zien, slecht verdragen van licht, moeite met spreken en slappe arm- en beenspieren. Ga daarom niet het water in op plaatsen waar dode dieren drijven en laat er ook geen kinderen spelen. Raak de zieke of dode dieren niet aan. Meld aan gemeente of waterschap dat u een dood dier in of langs het water hebt gezien.

Wat kunt u doen om besmetting met botulisme te voorkomen?
• Zwem niet in water waarin dode dieren liggen.
• Raak geen dode dieren met uw blote handen aan.
• Laat uw huisdieren niet zwemmen in oppervlaktewater (waarvan bekend is dat het besmet is met botulisme of de blauwalg-bacterie).
• Sproei niet met oppervlaktewater als er bekend is dat er botulisme besmetting is geconstateerd, of daar een aannemelijke kans op is.
• Meld dode vissen e/o watervogels bij de gemeente of het waterschap in uw regio. Zij kunnen de dode dieren opruimen en verdere maatregelen nemen.

Overigens voorkomt u met deze maatregelen ook besmetting door de blauwalg-bacterie. Ook deze komt nu veelvuldig voor in ons gebied.

Lees het volledige bericht voor meer informatie over botulisme: https://bit.ly/2MAJ9B5

Bron: waterschap Hollandse Delta

error: