Verkoop woningen H’Oranjeweg woningbouw in Achthuizen een stap verder

De woningbouwplannen in Achthuizen zijn weer een stap verder. Donderdag 22 februari 2018 stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan en de grondexploitatie voor tien woningen aan de H’Oranjeweg in Achthuizen. De gemeente ontwikkelt het project zelf. Daarnaast ontwikkelt Kroon & de Koning een woningbouwplan aan de Zandweg in Achthuizen. Dit plan bestaat in eerste instantie uit vijf woningen, maar wordt naar verwachting in de toekomst uitgebreid.

Woningbouw H’Oranjeweg
Het plan aan de H’Oranjeweg bestaat uit tien kavels. Waarvan vijf kavels bedoeld zijn voor de bouw van sociale huurwoningen, geschikt voor senioren. De gemeente is met Fides Wonen in gesprek over deze ontwikkeling. De vijf andere kavels biedt de gemeente te koop aan voor de vrije sector. Meer informatie over de verkoop van deze kavels staat op de gemeentelijke website: www.goeree-overflakkee.nl/Horanjeweg. De bouw van de woningen aan de H’Oranjeweg start naar verwachting na de zomer van 2018.

Woningbouw Zandweg
Het plan aan de Zandweg in Achthuizen bestaat voorlopig uit vijf kavels voor de bouw van vrijstaande woningen. De woningen komen direct langs de Zandweg. Het ontwerp-wijzigingsplan voor deze vijf kavels heeft inmiddels ter inzage gelegen. Naar verwachting neemt het college van B&W binnenkort een besluit over het wijzigingsplan. Meer informatie over dit plan staat op de website van ontwikkelaar Kroon en de Koning, www.kroondekoning. Voor het resterende deel van het perceel aan de Zandweg bekijkt de gemeente samen met de ontwikkelaar welke invulling passend is en het beste aansluit bij de vraag naar woning

Bron: https://www.goeree-overflakkee.nl/portal/overzicht-nieuwsberichten_43553/item/ontwikkeling-woningbouw-in-achthuizen-een-stap-verder_164629.html