Windlust

Op deze molen werd vanaf 1898 gemalen door achtereenvolgens Dirk David van Dijk, Krijn Buijs Cz. en de firma Boets. Vanaf 1933 tot 1991 was de molen eigendom van de firma Van Reijen & Zn, die in molen een handel in granen, veevoeder, kunstmest en aardolieproducten dreef.
De molen heeft vele jaren in vervallen staat het landschap ontsierd en raakte in de jaren 1970 onttakeld.
Rond 1981 werd een omvangrijke restauratie uitgevoerd. Sinds 1991 is deze maalvaardige korenmolen eigendom van de Molenstichting Goeree-Overflakkee. Deze stichting liet aan de molen in 1992 een grote onderhoudsbeurt verrichten.