Woningen Achthuizen maken plaats voor nieuwbouw

 

ACHTHUIZEN – De laatste bewoners zijn hun spullen aan het inpakken en als ook zij verhuisd zijn naar een vervangende woning, kunnen 10 huizen, gelegen aan de Kerkstraat en Polderstraat te Achthuizen, worden gesloopt. Op dezelfde plek zullen negen NOM-woningen worden gebouwd. Dit besluit werd eind 2018 genomen door het bestuur van Woningbouwvereniging Beter Wonen in Ooltgensplaat en zal worden uitgevoerd door de nieuwe wooncorporatie Oost West Wonen, die na de fusie is ontstaan. Als alles volgens plan verloopt, zullen de nieuwe woningen voor het einde van 2020 worden opgeleverd.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

De huizen aan de Kerkstraat behoren tot de oudste woningen van het dorp. Ze werden gebouwd in 1949. Op een gevelsteen is vaag nog te lezen, dat deze is gelegd door de heer C.M. Breur in januari 1949. De huizen in de Polderstraat dateren van 1951. Beide rijtjes hebben dus de watersnoodramp doorstaan.

“Dat is ook de reden, dat tot dit besluit is gekomen”, vertel Jan Maliepaard projectleider van Oost West Wonen. “Na uitgebreid onderzoek is door een onafhankelijk bureau vastgesteld, dat de bouwkundige problemen in de woningen van dien aard waren, dat vervanging noodzakelijk was. Het ging dan met name om technische- en om vochtproblemen. Hierbij moet je denken aan zoutschade en optrekkend vocht tot op een hoogte van 1.80 meter. Aanpassingen in het verleden werkten steeds maar tijdelijk. Het is een terugkomend probleem. Uit de onderzoeken bleek verder, dat alleen al voor het oplossen van de vochtproblemen enorme bedragen nodig zijn, zonder de garantie, dat die dan ook voor 100% verleden tijd zullen zijn. Daarbij blijft er nog steeds sprake van technisch verouderde woningen. Om deze in de toekomst CO2-neutraal te maken komt er nog eens een behoorlijk bedrag bovenop. Sloop en vervanging door nieuwe comfortabele, energiezuinige woningen leek dan ook de beste optie en daar gaan we mee aan de slag”.

Duurzame seniorenwoningen

“Vlak voor de fusie heeft Beter Wonen dit besluit genomen”, voegt manager vastgoed Kees van Dam er aan toe. “Er is ook een intentieovereenkomst getekend met Kroon en de Koning voor de uitvoering hiervan. Men had eerst plannen voor een woon-zorgcomplex, maar die zijn losgelaten en daarvoor in de plaats heeft men, in verband met de vergrijzing in het dorp, ingezet op mooie duurzame seniorenwoningen. Er zijn immers weinig mogelijkheden voor de ouderen om tot op hoge leeftijd in het eigen dorp te kunnen blijven. Hiermee kunnen we dus zeker in een behoefte voorzien. Als alles meezit, afhankelijk van de procedures uiteraard, kunnen de woningen eind volgend jaar worden opgeleverd. We hebben al begrepen, dat een aantal bewoners dolgraag weer terug wil naar deze locatie en daar zullen we rekening mee houden. Voorlopig hebben we voor iedereen vervangende woonruimte, vlakbij de oude woning kunnen vinden”.

Donderslag bij heldere hemel

Eén van de gezinnen, die de woning in de Polderstraat moet verlaten is de familie Winkels. Corrie Winkels heeft er inmiddels vrede mee, “maar dat heeft wel even geduurd, geeft ze toe. “Wat mij stoorde is de manier waarop wij als bewoners dit te horen kregen. We hadden wel eens geruchten gehoord over sloop van de woningen aan de Kerkstraat. Dat zijn de kleinste en oudste huizen hier in het buurtje. Maar op een avond van de dorpsraad stelde ik een vraag over het buitenonderhoud en toen werd gezegd dat dat niet belangrijk meer was, want onze huizen zouden toch worden gesloopt. Nou dan krijg je voor je gevoel even een klap in je gezicht. Bij navraag bleken de plannen inderdaad te kloppen. Dat stoorde me. Hadden ze dat niet even met de bewoners kunnen communiceren? Wij waren er sowieso niet blij mee. Het jaar daarvoor hadden we de bovenverdieping helemaal opgeknapt, een aangepast toilet gemaakt voor mijn man en we hebben een prachtige serre gebouwd. Dus je begrijpt, dat het als een slag bij heldere hemel kwam. Wij wisten wel van de vochtproblemen in de Kerkstraat, maar in ons eigen huis valt het reuze mee. We hebben een vrij diepe kelder en hebben daar nooit vocht gehad. Ook de muren zijn prima in orde. Bij sommige woningen verderop zijn er wel vochtproblemen geconstateerd hebben we vernomen”.

“Helaas is er geen weg meer terug en is iedereen inmiddels zo goed als vertrokken”, zegt Corrie tot slot. “Wij zijn aan het inpakken. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat er goed wordt meegedacht met onze wensen. Op dat gebied hebben we geen klagen. Ik hoop zelf eind volgend jaar weer terug te kunnen naar mijn oude plekje in een mooie nieuwe levensloopbestendige woning en dan weer met dat prachtige uitzicht. Want dat gaan we het meeste missen de komende tijd”.

Betrokkenheid

Jan Maliepaard vindt het ook jammer, dat er in het verleden pas gecommuniceerd is met de bewoners, toen de plannen al concreter werden. “Ze hadden vanaf de onderzoeksfase hierbij betrokken moeten worden”, is hij het met Corrie eens. “Beter Wonen heeft indertijd wel gezocht naar oplossingen, zoals het vervangen van houten vloeren door beton op zand, maar dat heeft helaas niet het juiste effect gehad. Al met al zitten we nu in de situatie, dat nieuwbouw beter is dan renovatie. De bewoners kunnen straks een prachtige nieuwe woning betrekken en ik hoop oprecht, dat ze er in lengte van jaren van kunnen genieten”.

Mensen, die meer willen weten of belangstelling hebben voor de NOM-woningen in Achthuizen kunnen informatie vinden op www.fideswonen.nl of bellen naar 0187 – 890400.