Zuidzijde

Het buurtschap Zuidzijde is gelegen tussen Den Bommel en Achthuizen.
Zuidzijde telt slechts vijf straten.
Aan de rand van Zuidzijde staat een opvallend gebouw, namelijk de voormalige watertoren.
Als men het eiland Goeree-Overflakkee op komt rijden via de Hellegatsplaten dan ziet men de toren staan.
Zuidzijde ligt in de gemeente Goeree-Overflakkee, op de kruising Bommelsedijk/Tilsedijk, op één van de oudste stukken van het eiland Goeree-Overflakkee en is in de omgeving vooral bekend om de ouderwetse watertoren die er staat.
Deze is al vanaf Hellegatsplein te zien. Behalve een leghennenbedrijf is er een boerencamping ‘Zuidzijde’.
In vroegere tijden kende Zuidzijde ook een eigen basisschool, waarvan de Schoolweg en het voormalige schoolgebouw nog de stille getuigen zijn.
De Tilsedijk heet naar de polder De Tille, net als het pompstation langs de Rijksweg.
Zuidzijde ontleent zijn naam misschien aan het feit dat het zuidelijk ligt van Den Bommel.
Er is nog een Zuidzijde, wat ongeveer even kleinschalig is en ook in Zuid-Holland ligt.
In Zuidzijde zijn ook enkele plattelandswinkeltjes. Daar verkopen ze eieren, meel, aardappelen, uien, kaas en tomaten. Ook is er voor de kinderen een speeltuintje.
Met doeltjes, een glijbaan en schommels. Langs de Bommelsedijk ligt ook een stuk grond van Staatsbosbeheer, De Kleine Kreek. Hierop staan regelmatig koeien.
Ook komen er veel vogels bijvoorbeeld meeuwen en lepelaars. Dit levert soms mooie plaatjes op.