Zuurlekkage zwembad De Staver te laat ontdekt

De calamiteit met de defecte zuurpomp in zwembad de Staver in Sommelsdijk had eerder ontdekt moeten worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Eind oktober moest het bad ontruimd worden.

Zwemmers van zwemclub De Schotejil merkten dat het water een vreemde smaak had en dat ze last kregen van benauwdheid, huidklachten en irritatie aan de ogen.

Het zuurgehalte in het water bleek sterk verhoogd. Oorzaak hiervan was het afbreken van het beveiligingssysteem voor de dosering van zwavelzuur. Dit had sneller vastgesteld kunnen worden, aangezien zwembaden wettelijk verplicht zijn om ten minste twee keer per dag metingen te verrichten en in het geval van problemen met de waterkwaliteit vaker.

Door een ziekmelding van de technische medewerker hebben er gedurende de dag geen controles van de waterkwaliteit plaatsgevonden. De Omgevingsdienst geeft aan dat het bij wet verboden is om mensen in je bad te laten zwemmen als niet aan deze voorschriften wordt voldaan. De dienst heeft De Staver dan ook opgedragen vaker te gaan controleren.

Zwembadbeheerder SRGO geeft toe dat er beter gehandeld had moeten worden. De technische installatie is aangepast, er zijn duidelijkere afspraken gemaakt en er worden meer metingen verricht. Ook wordt gewerkt aan betere communicatie.

Bezoekersaantal flink afgenomen

Vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee is gevraagd om een externe deskundige te laten kijken naar de situatie in De Staver. Die gaat binnenkort aan de slag, ook in verband met de legionella-besmetting in het babybad in december. Het aantal bezoekers dat nog in De Staver komt zwemmen is hierdoor flink afgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad per brief laten weten dat De Staver voldoet aan de zwemwaterregelgeving. Komende donderdag praat de raad hier verder over.

Opmerkelijk is dat de conclusie van de Omgevingsdienst half november al werd gedeeld met SRGO en het college.